Organisation des Joint Meetings mit der Polnischen Gesellschaft

Polish Society of Neurosurgeons
www.neurochirurgia-polska.org

Professor Henryk Majchrzak
President of the Polish Society of Neurosurgeons
Department of Neurosurgery
Silesian University of Medicine
Wojewodzki Szpital Specjlaistyczny nr 5
Plac Medykow 1
41-200 Sosnowiec
Polska
T +48 32 368 20 24
F +48 32 368 25 51
E sekr_nch[at]wss5.pl

Kierownik Katedry i Klinicznego Oddziału Neurochirurgii ŚlAM
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5
im. Åšw. Barbary Pl.Medyków 1
41-200 SOSNOWIEC